Posted in: Biznes i prawo

Ujednolicona baza orzeczeń sądowych

Rozwój nowoczesnego państwa bezpośrednio wiąże się z możliwością podejmowania interakcji z podmiotami państwowymi przez internet oraz z wyszukiwaniem w cyfrowych bazach danych informacji o orzecznictwie sądów i trybunałów. Baza orzeczeń sądowych w znacznym stopniu ułatwia pracę i oszczędza czas.  

Ujednolicone orzecznictwo sądów  

Utworzenie systemu analizy orzeczeń sądowych stworzył grunt pod wprowadzenie odpowiednich standardów przy publikowaniu dokumentów przez sądy. Proces systematyzacji prawa trwa już od wielu lat, pierwszą najbardziej rozbudowaną bazą danych była Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, obejmuje ona wyroki i postanowienia. Również najważniejsze organy władzy sądowniczej w Polsce jak Sąd Najwyższy oraz Trybunał Konstytucyjny rozpoczęły publikowanie swoich wyroków w internecie. Mimo tego wciąż trudności powodował fakt, iż każdy sąd robił to oddzielnie i w innej formie. Orzeczenia były dostępne, ale w różnych miejscach co rodziło szereg komplikacji.

Ten stan rzeczy zmienił System Analiz Orzeczeń Sądowych, serwis stworzony przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego gromadzi oraz udostępnia dane z orzeczeń polskich sądów. Dzięki czemu w znaczny sposób ułatwia ich przeszukiwanie, przeglądanie oraz dokonywanie zbiorczych analizy.  Baza orzeczeń sądowych, dzięki swoim funkcjonalnością stwarza również możliwości pobrania metadanych jak również treści wszystkich zgromadzonych w nim orzeczeń za pomocą oprogramowania API. System umożliwia również śledzenie ścieżki orzeczniczej oraz porównywanie polskiego orzecznictwa przez pryzmat różnych kryteriów. Niezwykle inteligentna baza orzeczeń sądowych kompresująca praktyczną wiedzę i informacje oparte na orzecznictwie sądów i trybunałów to serwis Standardy Prawa – https://standardyprawa.pl/orzeczenia. 

Jednorodna struktura orzeczeń sądowych 

Oprócz zharmonizowania publikowania orzeczeń sądowych w internecie bardzo ważnym aspektem było stworzenie jednego standardu technicznego dokumentów zawierających orzeczenie. Jednorodna struktura skutkuje umieszczenie na w tym samym miejscu sentencji, uzasadnienia, orzekającego składu oraz daty. Takie działania służą powstrzymaniu zjawiska zwanego polską resortowa. Wypracowanie odpowiednich rozwiązań takich jak baza orzeczeń sądowych pomaga zaoszczędzić publiczne środki i ułatwić wyszukiwanie informacji podmiotom administracji państwowej oraz prywatnym osobom.

Ujednolicono również procedurę związaną z anonimizacją treści orzeczeń sądowych. Wprowadzono normy prawne, które zapewniły standardy ochrony danych osobowych, narzędziem, które służyło temu celowi było wprowadzenie definicji reguły anonimizacji. Działania te pozwoliły uniknąć również skrajnych sytuacji, które wykraczały poza przyjęte standardy, w niektórych sądach bowiem zatajane były informacji o mieście, w jakim orzeka sąd oraz sygnaturze orzeczenie. System analiz sądowych jest bezpłatnym serwisem, z którego korzystać może każdy obywatel.  Warto więc skorzystać z możliwości, jakie stwarza internetowa baza danych orzeczeń sądowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *